Over de mediator

In de dertig jaar dat ik werkzaam ben in de afbouw hebben de manier en basis waarop partijen voor korte of lange duur een intensieve relatie met elkaar aangaan mij steeds geïntrigeerd.

De bouw en zeker de afbouw bestaat uit veel verschillende processen en stromen die gezamenlijk moeten leiden tot een eindproduct wat in één keer en goed aan een opdrachtgever opgeleverd wordt.

Ondanks alle goede bedoelingen bij aanvang, lopen de zaken tijdens het bouwproces vaak anders dan gepland. Te veel variabelen maken het onmogelijk alle aspecten in regels en woorden vast te leggen. Gelukkig worden onverwachte zaken meestal opgelost voordat problemen ontstaan. Soms echter is een probleem weerbarstig en niet eenvoudig op te lossen. In de communicatie raken partijen elkaar kwijt en steeds verder van elkaar verwijderd.

Door mensen terug te brengen naar een situatie waarin opbouwend overleg mogelijk is, ontstaan kansen om nagenoeg ieder conflict ten goede te keren.

Vaak blijken creatieve oplossingen voorhanden om zowel technische, praktische en communicatieve problemen op te lossen en relaties duurzaam te herstellen.

Mijn manier van bemiddelen is begeleidend. Door te luisteren naar partijen en de intenties achter de gebeurtenissen geef ik deelnemers de ruimte het probleem breder te schetsen dan het conflict groot is.
In het brede verhaal is ook de weg te vinden naar een oplossing. Wil je kennis met mij maken? Neem dan contact op via het onderstaande formulier:

frank welch mediator